ถุงพลาสติกชีวภาพที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สด

ถุงพลาสติกชีวภาพ ช่วยเกษตรกรยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพพืชผลสดและผลไม้แห้งระหว่งการรอส่งถึงถือผู้บริโภค

Newness

ความใหม่ในผลงานนี้อยู่ที่การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้ถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ สามารถใช้เพื่อยืดอายุสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย

Patent

อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร

Maturity Level

พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์

Innovator

รศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

Gallery