เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์

เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์ ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ผ่านการเล่นเกมส์ โดยการฝึกฝนการใช้คลื่นสมองให้เพื่อควบคุมเกมส์

Problem
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีปัญหาเรื่องความจำ และการใช้งานสมอง

Newness
ความใหม่ของผลงานอยู่ที่ การใช้เกมส์เป็นเครื่องมือในการฝึกการควบคุมสมองโดยอาศัยการจับสัญญาณคลื่นสมองเพื่อบังคับเกมส์

Patent
อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร

Maturity Level
พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์

Innovator
อ.พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์
รศ.ดร. เศรษฐา ปานงาม

Gallery