Thailand Women Entrepreneurs Startup Competition 2016 การแข่งขัน Startup สำหรับผู้หญิงครั้งแรกในประเทศไทย

            สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดการแข่งขัน “Thailand Women Entrepreneurs Startup Competition 2016” สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Start Tel Aviv 2016” ซึ่งจัดที่ประเทศอิสราเอล

           นายบารัค ซาราบี ทูตพาณิชย์สถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มีแนวคิดส่งเสริมนักธุรกิจหญิง (Startup) ของประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาก้าวไปสู่ระดับสากล โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักธุรกิจหญิงไทยที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังต้องการยกระดับพัฒนาการของธุรกิจ Startup ผ่านกิจกรรม การสัมมนา, workshop และการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุน และเจ้าของธุรกิจ Startup จากหลากหลายวงการ รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมเทศกาล The Digital Life Design (DLD) Tel Aviv Innovation Festival

“โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), C-Asean, สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ, Software Park, Invent by Intouch, Techsauce และ Hubba คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ จากนั้นจะทำการคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการอบรมและประกวดผลงาน เพื่อหาผู้ชนะเลิศเพื่อประกาศผล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 โดยครั้งนี้ผู้เข้าสมัครต้องมีคุณสมบัติคือเป็นเจ้าของกิจการเพศหญิง มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ “Start Tel Aviv 2016”

ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนธุรกิจประเภท Startup หลากหลายรูปแบบ โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะเป็นนักธุรกิจหญิงที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและพรสวรรค์ ซึ่งยังมีนักธุรกิจหญิงอีกหลายคนที่เข้ามามีบทบาทในการก่อตั้งธุรกิจ และสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีออกสู่ตลาด และนักธุรกิจหญิงในกลุ่มนี้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“Start Tel Aviv 2016” เป็นการแข่งขันระดับสากล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล และ Tel Aviv Global ที่รวบรวมเอา Startup จาก 30 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาชิงลึกสุดเข้มข้นเป็นเวลา 5 วัน ที่ผู้เข้าร่วมคือผู้ชนะการแข่ขัน Startup จำนวน 30 ทีม จาก 30 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญที่ “Start Tel Aviv 2016” ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสิทธิสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเทศในโลกของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเน้นไปที่ผู้เข้าแข่งขันในระดับผู้ก่อตั้ง รวมไปถึงผู้บริหารหญิงของธุรกิจ Startup ก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมอีกด้วย ซึ่งในปี 2016 นี้ มีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ Australia, Brazil, Canada, Chile, Columbia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Lithuania, Latvia, Korea, Kenya, Norway, Portugal, Poland, Peru, Serbia, South Africa, Spain, Thailand, Turkey, UK, Uruguay, Vietnam

“Startup Tel Aviv 2016” จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเทศกาล Digital Life Design (DLD) ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะสังสรรค์กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการ อาทิ วงการไอที, ดีไซเนอร์, นักสังคมศาสตร์, ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ, ศิลปิน รวมไปถึงนักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศอิสราเอล ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2559 ภายในเทศกาลดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Digital, Technology, Social และ Urban Innovation สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //dldtelaviv.com


ทั้งนี้นายบารัค ซาราบี ยังเป็นหนึ่งใน Speaker ของงาน Techsauce Summit ใน Panel Discussion กับคุณกรณ์ จาติกวณิช ในหัวข้อ “How Startups can improve the Economy of Developing Country” ซึ่งประเทศอิสราเอลถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศด้วย Startup

Previous

Next