กิจกรรมการเร่งรัดนวัตกรรม

การแข่งขัน Azure inspire 2018: Geek-a-Thon ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft Education…

การแข่งขัน Azure inspire 2018: Geek-a-Thon ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft Education…

การแข่งขัน Azure inspire 2018: Geek-a-Thon ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft Education Thailand จัดงาน Hackathon ขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ นิมีสิตจำนวน 118 คนจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถกำหนดโจทย์พัฒนา Digital skills และสร้าง...

read more
CU Startup Weekend By YoStartups Crew

CU Startup Weekend By YoStartups Crew

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “CU Startup Weekend By YoStartups Crew” ซึ่งจัดโดยโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)...

read more
ก.ไอซีที จัดงาน “Digital Thailand 2016” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ก.ไอซีที จัดงาน “Digital Thailand 2016” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ก.ไอซีที จัดงาน “Digital Thailand 2016” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ              รมว.ไอซีที จัดทัพทั้งรัฐและเอกชน 59 หน่วยงานเป็นภาคีร่วมจัดงาน “Digital Thailand 2016” เปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์...

read more