Smart Energy Hackathon

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ​) จัดงาน Smart Energy Hackathon ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นทางออกสำหรับความท้าท้ายด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดโอกาศให้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วภูมิภาคร่วมแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาน 350,000 บาท สำหรับบุคคลที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้าแข่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smartenergyhackathon.com

Previous

Next