Sasin Startup Spirit

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ได้มีการจัดงาน “Sasin Startup Spirit” ณ ชั้น 7 ตึกศศปาฐศาลา เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณแด่นิสิตที่เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในระหว่างปี 2016 – 2017 และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตปัจจุบันต้องการมี Startup ของตัวเอง สำหรับรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

PDvice Team ชนะเลิศ  MAI Bangkok Business Challenge 2017 และ  MAI Bangkok Business Challenge 2017
Oasiz Team เข้ารอบสุดท้าย MAI Bangkok Business Challenge 2017
1Track.info Team เข้ารอบสุดท้าย MAI Bangkok Business Challenge 2017
Payloop ชนะเลิศ IBM Watson Business Case Competition 2016

พวกเราจึงไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้รับชมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ นิสิต หรือผู้ที่ต้องการอยากจะมี Startup เป็นของตัวเองในอนาคต จะมีกำลังใจในการทำความฝันให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ

     

Previous

Next