Epoch Foundation จัดโครงการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา Startups

Epoch Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่ในด้านการสร้างความรู้ อบรม บ่มเพาะ startups ของประเทศไต้หวัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงานวิจัย, สถาบันส่งเสริมความรู้ เช่น TSMC, Quanta Computer, Delta Electronics, Wistron Corp., CHC group, top 3 financial holding, MIT, UC Berkeley, Chatham House and Evian Group (รายละเอียดความร่วมมือ Epoch กับหน่วยงานต่างๆ อยู่ที่ //www.epoch.org.tw/en/projects)

ทาง Epoch มีโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง startups อยู่ 3 โครงการที่อยากเชิญชวนให้ไปเข้าร่วม

–  Young Entrepreneurs of the Future (YEF)  YEF เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการและความคิดริเริ่ม (entrepreneurship and innovative spirits) ของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ที่ประเทศไต้หวัน ผ่านการอบรมและกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 10 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการ training และการไปเยี่ยมชมชุมชนผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับสมัคร Undergrad student, Grad student, International student (อายุไม่เกิน 33 ปี)
  • ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากหลากหลายประเทศ มีภูมิหลังหรือมีความรู้ความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรม
  • ระยะเวลาการเข้าร่วม 10 เดือน
  • ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)
  • ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมต่างๆ และได้ Connection จากการทำกิจกรรมเหล่านั้น

(รายละเอียด //www.epoch.org.tw/en/project/yef ,  //www.entrepreneurship.net.tw/en/en-frontpage)

–  . Garage+ เป็น Incubator Program ซึ่งมี incubator office อยู่ที่ไต้หวัน โดย Garage+ ได้ให้การสนับสนุนจัดหาแหล่งทุน, การติดตาม, การอบรม, คัดเลือก และการสร้าง global network ให้แก่ startups กว่า 100 ราย และมีทรัพยากรเป็น Mentor 73 ราย และ partner 93 ราย โดยในปี 2015 Garage+ ได้รับรางวัลในการเป็น Incubator อันดับ 1 จาก Ministry of Economic Affairs ในไต้หวัน

(รายละเอียด //www.epoch.org.tw/en/project/garage//garageplus.asia/)

–   Startups global program เป็นโครงการ 10 วัน ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้เจอกับนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก

(รายละเอียด //www.epoch.org.tw/en/project/garage//garageplus.asia/)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 กันยายน 2560

Previous

Next