Demo Day 4 March

ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ได้จัดงาน Demo Day ขึ้น ซึ่งในบรรยากาศงานจะได้พบกับ การ Pitching สนามจริงของเหล่าสตาร์ทอัพมือใหม่ จะเป็นอย่างไรนั้น พวกเราได้เก็บภาพบรรยากาศงานมาให้ชมกันค่ะ

Previous

Next