“CU INNOVATION HUB” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016

“CU INNOVATION HUB”

ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Digital Thailand 2016” และเยี่ยมชมบูธ CU INNOVATION HUB ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนโฉมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับและและนำชม ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ในประเด็น “ความก้าวหน้าของการจัดตั้ง “CU Innovation Hub” และ “ทิศทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนา Digital startup” ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์คับคั่ง

 

Previous

Next