CU I – Hub & SICA Joint Workshop

         วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Social Innovation Creators ‘ Academia (SICA) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการจัดโครงการ CU I – Hub & SICA Joint Workshop ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โครงการดังกล่าวได้นำเอาตัวแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรจาก SICA มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดด้านอินโนเวอชั่น ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างสององค์กร ทางเราเองก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ

                                          

Previous

Next