เก็บมาฝากกับภาพบรรยากาศงาน United We Builk : การผนึกกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างครั้งใหม่ BUILKONE…

เก็บมาฝากกับภาพบรรยากาศงาน United We Builk : การผนึกกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างครั้งใหม่ BUILKONE X AddVenture by SCG ซึ่งในงานนี้คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวแนะนำ CU Innovation Hub และความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งทาง CU Innovation Hub ก็ขอแสดงความยินดีกับทาง Builk ที่ได้มีการเติบโตไปอีกขั้นและหวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับวงการก่อสร้างของประเทศไทยสู่ระดับสากล

#Cuihub
#Cuihuboutreach
อ่านต่อ

Previous

Next