หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ใครสนใจอย่ารอช้า!! ปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์นี้!!…

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ใครสนใจอย่ารอช้า!! ปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์นี้!!
——————————————————-
โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย (TIP) ได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยได้มีการสร้างหลักสูตรในลักษณะ Workshop program เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากทั้งการอบรมในห้องเรียน การร่วมงานกับผู้อื่น การออกภาคสนาม และการนำเสนอผลงาน ด้วยการสัมผัสบรรยากาศจริง
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก Workshop นี้จะสามารถสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และยิ่งไปกว่านั้นในตอนสุดท้ายของ Workshop จะมีการนำรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมมานำเสนอต่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ดีที่สุด สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียติคุณจาก TIP และได้รับการ Incubate ต่อจาก CU Innovation HUB
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม 6,900 บาท

*หมายเหตุ สำหรับนิสิตปัจุบันหรือศิษย์เก่าหลักสูตร TIP หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อรับทุนในการอบรมฟรี

สมัครได้ที่ //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaHz2bbAasCpb-SXx4khVqD-Fh-c0dtwiCIP-IJbafxOqmdg/viewform

อ่านบน Facebook

Previous

Next