หมอจุฬาฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน “คู่มือแพทย์ฉุกเฉิน”

            พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ  ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษา วินิจฉัยได้ง่าย  จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนไอโฟนชื่อ  “Resus Ultrasound”  ซึ่งเป็น Interactive Textbook สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษา หรือเป็นคู่มือในการใช้อัลตร้าซาวน์เพื่อวิเคราะห์อาการผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน โดยเป็นแอปพลิเคชันแรก

ที่เป็น textbook ของคนไทยบน App Store  โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้ คือสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต แพทย์ฉุกเฉินสามารถเรียนรู้วิธีการวางมือแบบง่าย และวิธีการอ่านผล ภาพปกติและผิดปกติ โดย Interactive Textbook นี้เป็น แอปพลิเคชันแรก ๆ ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แพทย์เรียนรู้ทั่วโลก  โดยแอพพลิเคชั่นลักษณะดังกล่าว ทั่วโลกมีเพียง 7 – 8 แอปพลิเคชัน  เนื่องจากต้องใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทางการเแพทย์เฉพาะทาง  หลังจากปล่อยดาวน์โหลด ผลตอบรับค่อนข้างดี

Previous

Next