ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ EU research and innovation…

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ EU research and innovation policy โดย Dr. Konstantinos Glinos​ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถผ่าน //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedytHd_Dq5FU7U8FZxMUzbO1qOu62MeSRAuYUSvNurVatpWw/viewform?usp=pp_url
หรือสามารถส่งรายชื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] หรือโทรศัพท์ 02 218 3909 หรือ fax 02 215 3580 ติดต่อคุณวิชญ์ วัชรคิรินทร์

แผนที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา //goo.gl/maps/9gvfqgKK96p

อ่านบน Facebook

Previous

Next