วันนี้ที่ Cu Innovation Hub มีทีมstartup หลากหลายทีมมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ OKR -…

วันนี้ที่ Cu Innovation Hub มีทีมstartup หลากหลายทีมมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ OKR – Objective key result
แนวคิดการวัดผลแบบใหม่ที่นำมาใช้กับนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้รับความนิยมจากกลุ่ม startup และแพร่หลายมาถึง corporate ในปัจจุบัน

เพื่อให้การนำ OKR ไปใช้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด เราจึงนำเอาทีม startup ที่นำแนวคิด OKR ไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินงาน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซักตอบข้อสงสัยกันและกัน โดยทีม startup ชื่อดังที่ได้รับการอบรม OKR มาจากต่างประเทศ
อ่านต่อ

Previous

Next