รับสมัคร 2 วันสุดท้ายนะคะ สำหรับนิสิตที่สะดวกเรียนวันพุธบ่าย โปรแกรมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น…

รับสมัคร 2 วันสุดท้ายนะคะ

สำหรับนิสิตที่สะดวกเรียนวันพุธบ่าย

โปรแกรมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมชิงเงินรางวัลการทำแผนธุรกิจรวม 100,000 บาท และไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น

เรียนทุกวันพุธบ่าย รายละเอียดคลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ

อ่านบน Facebook

Previous

Next