มีข่าวดีมาบอก!!! สำหรับใครที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Technopreneurship dash up program” ตอนนี้ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่…

มีข่าวดีมาบอก!!! สำหรับใครที่ต้องการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Technopreneurship dash up program” ตอนนี้ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 9 มีนาคม โดยวิธีการสมัครสามารถสแกน QR Code แช้วกรอกรายละเอียดได้เลยครับ

อ่านบน Facebook

Previous

Next