มีกิจกรรมดีๆมาบอก สำหรับนิสิตจุฬาที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดออกแบบแนวความคิด Art and Innovation…

มีกิจกรรมดีๆมาบอก สำหรับนิสิตจุฬาที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดออกแบบแนวความคิด Art and Innovation Center , สามย่าน

โดยนิสิตที่สนใจสามารถมานำเสนอผลงานได้ที่ CU Innovation Hub ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ในวันที่ 18 กันยายน 2561

การนำเสนอผลงานสามารถมาในรูปแบบ Power point หรือไฟล์ตามที่ผู้นำเสนอเตรียมมา

โดยงานจะเริ่มเวลา 13.00 – 16.00น. สำหรับใครที่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: Cu Innovation Hubอ่านต่อ

Previous

Next