มีกิจกรรมดีๆมาบอก!!! กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนเยาวชน อายุ…

มีกิจกรรมดีๆมาบอก!!!

กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี
ส่งผลงานเข้าประกวด

“นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 61

ผู้ชนะเลิศและ
รองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights
26-28 พ.ย.61
ณ นครเจนีวา สาธารณรัฐสวิส

//www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180911-095252-299149.pdf

อ่านบน Facebook

Previous

Next