มาแล้วครับกับภาพบรรยากาศจากงาน YPPX Highschool : Smart Life Smart City ที่จัดขึ้น ณ CU Innovation Hub…

มาแล้วครับกับภาพบรรยากาศจากงาน YPPX Highschool : Smart Life Smart City ที่จัดขึ้น ณ CU Innovation Hub ของเรา

#cuihub
#cuihuboutreach
#cuihubeventอ่านต่อ

Previous

Next