มาแล้วกับภาพบรรยากาศการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-11 เมษายน…

มาแล้วกับภาพบรรยากาศการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-11 เมษายน 2561 ที่ CU Innovation hub ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

Previous

Next