ภาพบรรยากาศ Mercredi de la French Tech : Big firms’ digital transformation & open innovation strategy

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Mercredi de la French Tech : Big firms’ digital transformation & open innovation strategy ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน 

    

    

   

     

    

     

    

    

 

Previous

Next