นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 7 SPROUT ชุดปลูกปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งสำหรับที่พักอาศัยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการออกแบบเพื่อให้เป็นของประดับไปด้วยในตัว…

นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 7 SPROUT ชุดปลูกปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งสำหรับที่พักอาศัยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการออกแบบเพื่อให้เป็นของประดับไปด้วยในตัว และยังเป็นการส่งเสริมให้สามารถสร้างฟาร์มขนาดย่อมภายในที่พักอาศัยของตนเองได้

สามารถรับชมได้ที่ : //www.youtube.com/watch?v=NgXj0nCwl8I&t=5s

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : CU Innovation Hub


อ่านบน Facebook

Previous

Next