นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 5 Microneedles เข็มฉีดยาขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนรูปแบบการฉีดยา แก้ปัญหาคนกลัวเข็ม และลดความเจ็บปวดของคนไข้…

นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 5 Microneedles เข็มฉีดยาขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนรูปแบบการฉีดยา แก้ปัญหาคนกลัวเข็ม และลดความเจ็บปวดของคนไข้ //youtu.be/7yUhCwCI21A ขอบคุณผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯนะคะ


อ่านบน Facebook

Previous

Next