นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 4 Silk Protein Hydro Gel แผ่นไฮโดรเจลจากโปรตีนไหม ที่นำต้มรังไหมเหลือทิ้งมาสร้างมูลค้า…

นวัตกรรมจุฬา ตอนที่ 4 Silk Protein Hydro Gel แผ่นไฮโดรเจลจากโปรตีนไหม ที่นำต้มรังไหมเหลือทิ้งมาสร้างมูลค้า โดยไฮโดรเจลนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งยังลดความยุ่งยากและต้นทุนการผลิตแผ่นไฮโดรเจลแบบเดิม อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อเซลล์และสิ่งแวดล้อม

สามารถรับชมได้ที่ : //www.youtube.com/watch?v=o-8f6witp3I&t=9s

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : CU Innovation Hub


อ่านบน Facebook

Previous

Next