นวัตกรรมจุฬาฯ ตอนที่ 2 วันนี้ขอนำเสนอลิ้นหัวใจด้วยฝีมือนักวิจัยไทย จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์…

นวัตกรรมจุฬาฯ ตอนที่ 2
วันนี้ขอนำเสนอลิ้นหัวใจด้วยฝีมือนักวิจัยไทย จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯค่ะ //youtu.be/rzP3T2gANeg

นวัตกรรมอื่นๆสามารถดูได้ที่ Youtube: CU Innovation Hub


อ่านบน Facebook

Previous

Next