จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ Asian Institute of Technology ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง AIT ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ Asian Institute of Technology ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง AIT ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม facilities ต่างๆพร้อมทั้งพูดคุยหารือด้านนวัตกรรมระดับ global เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ะอ่านต่อ

Previous

Next