จุดไฟฝันสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub )  และ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน จุดไฟฝันสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ( อาคารจามจุรี 10 ) ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ การสัมนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์” และ “ต้นแบบ Success Cases ที่ประสบความสำเร็จจากจุฬาฯ” สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเสียใจ พวกเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ

Previous

Next