ข่าวประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “แผนกลยุทธ์สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ (What…

ข่าวประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “แผนกลยุทธ์สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ (What are efficient patents strategy for medical device businesses?) ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 202 อาคารจามจุุรี4 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านบน Facebook

Previous

Next