ข่าวดี!!!! สำหรับใครที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบระบบแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV Car Sharing…

ข่าวดี!!!! สำหรับใครที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบระบบแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV Car Sharing ซึ่งทางโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ได้มีการจัดการประกวดโครงงานในชื่อ “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST” โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดในการพัฒนา EV Car Sharing ในมิติต่างๆ ตามหัวข้อการแข่งขันซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2561 นี้นะครับ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ //www.bangkokbiznews.com/pr/detail/46601

อ่านบน Facebook

Previous

Next