ข่าวดีสำหรับจุฬามาอีกแล้วค่ะ 🎉🎊สองนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลเหรียญเงิน…

ข่าวดีสำหรับจุฬามาอีกแล้วค่ะ 🎉🎊สองนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561” ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

อ่านบน Facebook

Previous

Next