ขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์…

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ ปี2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


อ่านต่อ

Previous

Next