ขอแสดงความยินดีกับนวัตกรรม All-zeal และ Embaze จาก 4Ds Project ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือจากอาจารย์…

ขอแสดงความยินดีกับนวัตกรรม All-zeal และ Embaze จาก 4Ds Project ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือจากอาจารย์ 4 คณะ ที่อยู่ภายใต้การดูเเลของหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงาน SCG Exclusive Pitching Night และได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน Sprint Thailand First Specialized Accelerator for Science and Technology จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์เเห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละได้เป็นตัวเเทนไปนำเสนอในงาน Techsauce Global Summit ประเทศไทย และงาน Techinnovation 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ตามลำดับ

อ่านต่อ

Previous

Next