การแข่งขัน Azure inspire 2018: Geek-a-Thon ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft Education…

การแข่งขัน Azure inspire 2018: Geek-a-Thon ที่ผ่านมา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft Education Thailand จัดงาน Hackathon ขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ นิมีสิตจำนวน 118 คนจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถกำหนดโจทย์พัฒนา Digital skills และสร้าง Innovative solutions พร้อมทั้ง Pitching ภายในเวลา 2 วัน สรุปผลได้ดังนี้

👏👏👏ทีมจุฬาฯที่ชนะเลิศ ได้แก่ SkinDoc ซึ่งเป็น Chatbot บน Facebook Page ที่ใช้ในการช่วยวินิจโรคทางผิวหนังเบื้องต้นด้วย Custom Vision ที่ based on Reinforcement Training AI โดยมีดังรายละเอียดนี้ค่ะ
//www.facebook.com/SkinDoc-V2-2086010551626766/

สำหรับทีมอื่นๆที่มี passion ต่อ จะเข้าสู่กระบวนการ Incubation& Accerelate ต่อไปคะ

อ่านต่อ

Previous

Next